Book Reviews

 1. Author: Johannes Sachslehner
  Kat z Listy Schindlera. Zbrodnie Amona Leopolda Gőtha ['An executioner from Schindler's List: The crimes of Amon-Leopold Gőth'], Kraków, 2010; 408pp.
  Reviewer: Marcin Kowalski, Lublin
 2. Author: Marcin Kruszyński
  Ambasada RP w Moskwie 1921–1939 [‘The Embassy of the Republic of Poland in Moscow, 1921–39’], Instytut Pamięci Narodowej [The Institute of National Remembrance], Warszawa; 366pp.
  Reviewer: Tomasz Kot, Lublin
 3. Author: Nikołaj Iwanow [Nikolai Ivanov]
  Powstanie Warszawskie widziane z Moskwy ['The Warsaw Uprising seen from Moscow's perspective'], Znak, Kraków; 2010; 304pp.
  Reviewer: Tomasz Kot, Institute of History, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS), Lublin
 4. Author: Henryk Litwin
  Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569-1648 ['The equal to the equal: The Kiev sejm representation, 1569–1648'], Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009; 195pp.
  Reviewer: Jacek Drozd, Institute of History, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS), Lublin
 5. Author: Michał Kopczyński, Wojciech Tygielski (eds.)
  Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej ['Under a shared sky: The nations of the Polish-Lithuanian Commonwealth'], Muzeum Historii Polski [Museum of the History of Poland]/Bellona, Warszawa, 2010; 255pp.
  Reviewer: Arkadia Podgórska, Institute of History, the Pedagogical University of Krakow
 6. Ocaleni z Mauthausen. Relacje polskich więźniów obozów nazistowskich systemu Mauthausen-Gusen ['Mauthausen survivors: Accounts of Polish inmates of the Nazi camps of the Mauthausen-Gusen system'], Warszawa 2010; 367 pp.
  Reviewer: Marcin Kowalski, Lublin
 7. Author: Piotr Derdej
  Kamieniec Podolski 1672, Wydawnictwo Bellona, Warszawa, 2009; 180 pp.
  Reviewer: Jacek Drozd, Institute of History, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS), Lublin
 8. Author: Marceli Antoniewicz
  Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii ['The progrenitors of Princes Radziwiłł. A history of the myth and the meanders of historiography'], Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2011; 423 pp.

  Reviewer: Damian Kała, 'Jan Długosz' Academy, Częstochowa
 9. Authors: Dariusz Kupisz, Anna Obara, Krzysztof P. Pękała
  Dzieje Motycza na przestrzeni wieków ['A history of Motycz over the centuries'], Lublin, 2010; 148 pp.
  Reviewer: Marcin Kowalski, Lublin
 10. Authors: Andrzej Przewoźnik, Jolanta Adamska
  Katyń. Zbrodnia-prawda-pamięć ['Katyn: The crime, the truth, and remembrance'], Warszawa, 2010; 672 pp.
  Reviewer: Marcin Kowalski
 11. Author: Krzysztof Latawiec
  Sandomierska Brygada Straży Granicznej 1889-1914 ['The Sandomierz Frontier-Guard Brigade, 1889–1914'], Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz, 2010; 239 pp.
  Reviewer: Krzysztof Pękała, Institute of History, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS), Lublin
 12. Author: Albert Borowiak
  Powstanie kozackie 1638 ['The Cossack insurrection, 1638'], Zabrze, 2010, Wydawnictwo Inforteditions; 176 pp.
  Reviewer: Jacek Drozd, doctoral candidate, Institute of History, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS), Lublin
 13. Author: Marzena Dyjakowska
  Crimen laesae maiestatis: studium nad wpływami prawa rzymskiego w dawnej Polsce ['Crimen laesae maiestatis: a study on the Roman Law influences in Poland of yore'], Lublin, 2010: Wydawnictwo KUL [the Catholic Univesity of Lublin press], 279 pp. 24 cm [ISBN 978-83-7702-065-4].
  Reviewer: Bartosz Klusek, Lublin
 14. Author: Agata Małolepsza
  Działalność artystyczna i ziemiańska rodu Reszke na przełomie XIX i XX wieku ['The artistic and landed-gentry activities of the Reszke family in the late 19th/early 20th century'], Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne [Gdynia, 2010]; 498 pp.
  Reviewer: Damian Kała