Publisher

Zarząd Główny Polskiego Towarzystaw Historycznego

Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa
tel. 022 831 63 41
e-mail: pth@ihpan.edu.pl


Tłumaczenie na język angielski finansowane jest ze środków finansowych Muzeum Historii Polski, w ramach programu "Patriotyzm Jutra".