Editors

prof. dr hab. Jacek Wijaczka - editor-in-chief
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Zdzisław Noga - deputy editor
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - deputy editor

dr. hab. Jarosław Kłaczkow - editorial assistant
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniueditorial assistant